Crystal healing
       
                                  


 
Crystal Healing of het genezen met kristallen en edelstenen wordt al sinds de
oudheid toegepast door de meest verschillende volken. Zo genazen bijvoorbeeld al de
Atlantiërs, Egyptenaren en de Noord-Amerikaanse Indianen met behulp van kristallen en
edelstenen allerlei lichamelijke kwaaltjes en ziekten, maar ook emotionele, mentale en spirituele problemen.
De stenen worden daarvoor op het lichaam gelegd en doen hun werk in het energieveld van het lichaam
d.m.v. subtiele trillings-impulsen. Elke cel van het lichaam trilt in een bepaalde frequentie en ook de
stenen trillen door hun moleculaire opbouw, kleur en vorm in een bepaalde, op kosmische wetmatigheden
afgestemde, frequentie, die met die van het lichaam corresponderen. Door het opleggen van geschikte stenen
kunnen energieën in en rond het lichaam (de zgn. aura), die niet meer met het geheel in harmonie zijn en die dan
ziektes en
blokkades veroorzaken, weer in evenwicht worden gebracht door de stenen-energie.
De (licht)kracht, structuur
en kosmische informatie van de stenen werkt als het ware als een mal,
waaraan de zich “niet harmonieus”
trillende cellen dienen te conformeren.
Hierdoor kan er genezing en transformatie plaatsvinden op alle
niveaus:
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in de zin van de kosmische wetmatigheid, oftewel
het goddelijke zijn.

In onze tijd is het niet eenvoudig om in harmonie te leven met onszelf en de omgeving door allemaal
onnatuurlijke en ziekmakende factoren om ons heen. De stenen kunnen ons helpen afstemmen op onze
natuurlijke innerlijke krachten, wijsheid, liefde en schoonheid, die een afspiegeling zijn van de universele
krachten, wijsheid, liefde en schoonheid.
Zij helpen je om naar het licht te groeien en daarin vreugde te ervaren.


Een behandeling duurt ongeveer 1 uur  
aanmelden bij Henny of Tjibbe

e-mail:   hennyentjibbe@gmail.com

Hoofdmenu